МОБИЛ ЛАБ” ООД гр.Русе е създадена през 2001г.   През 2004г. получава сертификат за акредитация с  рег. № 152 ОКС от ИА “Българска служба по акредитация” гр. София   като Орган за  контрол от вид С .  През 2009г. ОКС при „Мобил лаб” ООД гр. Русе   получава преакредитация, като разширява дейността си с контрол на вентилационни и  климатични инсталации   През 2012г. ОКС при „Мобил лаб” ООД гр. Русе получава преакредитация  като отново разширява дейността си.    През 2014г. „Мобил лаб” ООД гр. Русе получава статута на Орган за контрол от вид А с разширение обхвата на дейността си.    Органът за контрол от вид А „МОБИЛ ЛАБ- РУСЕ” извършва измерване на параметри от декларирания обхват на дейността си, като  прилага методи, утвърдени в международни, европейски и български стандарти.  През 2014 г “Мобил лаб” ООД гр. Русе създава Лаборатория за изпитване на шум в околната среда и получава сертификат за  акредитация с рег. № 204 ЛИ от ИА “Българска службаа по акредитация” гр. София.  През 2018 г Лабораторията за изпитване е с обхват на акредитация Шум, Води, Почви и емисии от неподвижни източници в  атмосферния въздух.   Чрез професионално и компетентно извършване на своите дейности, реализиране на строга политика по качеството, „МОБИЛ ЛАБ” гр. Русе   постига и поддържа доверието на клиентите си.  В рамките на своите компетенции и оборудване, опит и квалификация на персонала ОКА и ЛИ извършват услуги на фирми, организации и  граждани по стандартизирани методики, съобразени със съответните нормативно – технически документи.  По време на своето съществуване „МОБИЛ ЛАБ” ООД се е утвърдил като водещ Орган за контрол при контрол на факторите на работна  среда, на обекти в областта на промишлеността и обслужващата сфера и развива своята дейност в областта на изпитвания в околната среда със своята  Лаборатория за изпитване.  Възможността на  „МОБИЛ ЛАБ” ООД гр. Русе да предлага услугите си на територията на цялата страна е допринесла за многобройните  клиенти от различни краища на България.                   Водещи за нас са: - Високо ниво на обслужване; - Конкурентни цени;        -       Бързина и качество при извършване на контрола. .