Русе 7000, ул.”Николаевска” № 2, ет.3 тел. 0887 220 599;  0889 566 294 e-mail: mobillab@abv.bg office@mobillab-ruse.com . Всички издадени сертификати, протоколи и финансови документи от "МОБИЛ ЛАБ" ООД гр. Русе се получават в офиса на фирмата.