ОКА “МОБИЛ ЛАБ - РУСЕ” извършва контрол на факторите на работна, битова и околна  среда.         Шум в работна среда:       -       дневно ниво на експозиция на шум        -      средноседмично ниво на експозиция на шум       -      ниво на върхово звуково налягане   Шум в помещенията на жилищни и обществени сгради    Шум в околна среда  Микроклимат в работна и битова среда:   -      температура на въздуха -      относителна влажност на въздуха                   -      скорост на движение на въздуха Изкуствено осветление в работна и битова среда Концентрация на химични агенти във въздуха на работна среда Концентрация на прах във въздуха на работна среда - инхалабилна фракция - респирабилна фракция Вибрации предавани на система „ръка – рамо” в работна среда Вибрации предавани на „цяло тяло” в работна среда Системи за климатизация Системи за вентилация  Площадки за игра разположени на открито и закрито   .